Verslag bestuursvergadering 22 september 2015

 • Joop Kluin informeert het bestuur over de vorderingen met de wedstrijdkalender 2016. Er is een inventarisatie geweest bij de wedstrijdcommissies. Er zijn geen verrassende wensen bij de cies. De jeugd wil meer vastigheid op een aantal zondagen. Joop streeft voor 1 november de kalender klaar te hebben.
 • Actie gratis lid – gratis spelen tot eind 2015: de actie is duidelijk
 • Competitie 2016
  • Theo van der Bie heeft met Maarten ter Laak gesproken. Met de baan moet overlegd worden over de eventuele toename van competitieteams. Weekend +1 of 2, Senioren +1 en Jeugd +1 (De baan heeft inmiddels ingestemd met toename van de weekend en senioren teams)
  • Bijdrage vergelijkbaar met vorig jaar, variërend tussen 50 en 75 euro p.p.
  • Alle leden krijgen via de mail een uitnodiging om in te schrijven voor deelname.
 • Wedstrijdkalender 2016
  • Zie info bij punt 1. De jeugd wil wedstrijden op zondag. Die gaan dan ten laste van onze wedstrijduren terwijl de jeugd niet meetelt voor die uren. Agenderen overleg met de baan. (De baan wil graag weten wat de wensen zijn van de jeugdcommissie)
 • Een start maken met vertrouwenspersoon
  • Tekst hierover in de nieuwsbrief
 • Wat verder ter tafel komt, o.a.
  • Overleg met de baan op 1 oktober 16:00 uur
  • Overleg met Hit voor afspraken in 2016: in november spreken Boy enTheo.
  • Beleidsmiddag 23/10. Agenda o.a.: entreegelden, competitie, MGH, begroting 2016
  • Briefpapier klopt niet meer: nieuw bestellen.