Nieuws

Prinsendag 2022, traditie op de derde dinsdag

22/09/2022
Lees verder

Make-A-Wish Kids Open 2022: Hitland Jeugd zamelt €1600,= in

19/09/2022
Lees verder

De MATCHPLAY KAMPIOENEN 2022!

16/09/2022
Lees verder

WECO zoekt Helpende Handen

15/09/2022
Lees verder

Matchplay kampioenschap 2022: aanstaande zondag de ontknoping

14/09/2022
Lees verder

Terugblik ALV

14/04/2022

Het was geen verassing voor het bestuur dat er weinig leden de  moeite hadden genomen om de ALV te bezoeken: er stonden geen pijnpunten op de agenda, maar toch!! 

De jaarverslagen van alle commissies binnen de club zijn aangeleverd, nadere  uitleg bleek niet nodig. 

De financiën over 2021 moeten nog gecontroleerd worden. Door corona zijn er minder kosten gemaakt vooral omdat de voorjaarscompetities waren afgelast.

De kascommissie is vernieuwd. Mathieu Baltissen en Sjaak Verburg stelden zich beschikbaar, voor het jaar 2022. Jozé van Rooijen zal als reserve lid optreden.
De begroting 2022 werd kort toegelicht en vastgesteld. De beleids- en aandachtspunten voor 2022 zijn ledenbehoud en het werven van nieuwe leden.

Hert nieuwe wedstrijdreglement is bijna klaar, Sjaak Verburg heeft de vergadering bijgepraat over het reglement. 

Het bestuur is verder in onderhandeling met de baan over de Najaarscompetitie 2022.

Al met al een vrij rustige ALV, waarna na afloop nog een drankje werd genuttigd in het restaurant.

Namens het bestuur, Ries Rook.