Nieuws

Monthly Medal finale 25 september 2022: verslag

27/09/2022
Lees verder

Digitaal magazine GOLF.NL

27/09/2022
Lees verder

Prinsendag 2022, traditie op de derde dinsdag

22/09/2022
Lees verder

Make-A-Wish Kids Open 2022: Hitland Jeugd zamelt €1600,= in

19/09/2022
Lees verder

De MATCHPLAY KAMPIOENEN 2022!

16/09/2022
Lees verder

Status initiatiefgroep "Werkgroep Scenariovorming"

07/05/2019

Beste golfvrienden,

In de ledenvergadering  van 24 februari 2019 is gesproken over het plan om toekomst scenario’s uit te werken voor de Golfclub.  Deze werkgroep is opgericht en bestaat uit Jannie Zeeman, Thomas Arts en Piet van Bokkum, aangevuld vanuit het Bestuur met Ton Heemskerk.

We zijn begonnen met het opstellen van een plan met een beschrijving van de opdracht, aanpak, stakeholders en een 4-tal scenario’s, o.a. de huidige situatie verbeteren, Golfclub onder de Golfbaan, samenwerking met een andere Golfclub en de Golfclub opheffen.

Onze intentie is om zo transparant en objectief mogelijk te zijn en zaken uit te werken zonder vooraf te oordelen.  Deze opzet is geaccordeerd door het Bestuur en wordt verder uitgewerkt op basis van verdere interviews/sessies met diverse stakeholders. Zo zijn, of gaan we, in gesprek met onder andere het Golfbaan management, bestuursleden, commissieleden en het recreatieschap.

Binnen deze scenario’s onderzoeken we niet alleen het realiteitsgehalte, maar ook verbeteropties voor bijvoorbeeld interactie met de golfbaan, baangebruik, ledeninstroom en –behoud.     

We zijn nog wel een periode onder de pannen met de uitwerkingen en zullen met enige regelmaat de voortgang melden op de Website.

Heb je gerichte verbeter ideeën, dan ben je uiteraard welkom: meldt deze dan bij een van bovengenoemde leden van de werkgroep.

Namens werkgroep scenariovorming,

Jannie Zeeman