Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

Drie kampioenen NGF competitie 2024

08/05/2024
Lees verder

Heren Senioren 1 kampioen 2024

08/05/2024
Lees verder

Heren Senioren 2 kampioen 2024

08/05/2024
Lees verder

SAVE THE DATE Family & Friends op zaterdag 6 juli !

07/05/2024
Lees verder

Saldo Rittenkaart in jouw Golfdashboard…

07/05/2024
Lees verder

Out of Bounds en Maximum score per hole..

11/08/2021

Over Out-of-Bounds:

Sinds de laatste aanpassing van de regels (per 1 januari 2019) is het mogelijk dat er een plaatselijke regel (Local Rule) van kracht verklaard wordt waarbij het toegestaan is om op een nauwkeurig vastgestelde wijze een bal droppen in de buurt van de plaats waar je bal de OOB-line gepasseerd heeft. Dit met toepassing van twee strafslagen. Daarbij is nog een belangrijke kanttekening te plaatsen, nl. dat de local Rule niet generiek van toepassing mag worden verklaard voor alle holes op de betreffende baan. Op de scorekaart van die baan moet duidelijk aangegeven zijn op welke hole(s) en waar deze plaatselijke regel toegepast mag worden. (B.v. “ Op hole x aan de linkerkant van de fairway en op hole y aan de rechterkant van de fairway, mag …… etc ……).
Op de meeste banen in Nederland en ook op Golfbaan Hitland is dit niet het geval.
Hoe werkt het dan ook al weer WEL? We lichten het toe: 

Out-of-Bounds wordt aangegeven door witte palen en/of witte lijnen. De bal moet volledig buiten de baan liggen voordat er sprake is van een Out-of-Bounds situatie.
Als er geen witte lijnen getrokken zijn kun je vaststellen of je bal OOB ligt door een denkbeeldige rechte lijn te trekken tussen de paaltjes die je links en rechts van je bal ziet.

In onderstaande tekening wordt aangegeven wanneer een bal OOB is.

 

Ligt je bal buiten de baan dan heb je maar één optie: opnieuw slaan (met één strafslag) vanaf de plek waar je die bal voor het laatst geslagen hebt !!!

Bij twijfel of de bal die je geslagen hebt OOB ligt: altijd een provisionele bal spelen. Hiermee kun je veel tijdwinst boeken doordat je voorkomt dat je terug moet lopen als blijkt dat je bal inderdaad buiten de baan terecht is gekomen. 

Dus voor de duidelijkheid: In tegenstelling tot wat sommige spelers denken, is dit de enige regel die van toepassing is !!!

 Over onze "maximale score op een hole bij Strokeplay".

Wat dit punt betreft ervaren we soms wat verwarring onder commissies en leden.

Om de doorstroming in de baan te bevorderen kunnen de wedstrijdcommissies bij strokeplay-wedstrijden bepalen dat als maximum score “dubbel par +1” genoteerd moet worden. Dit is natuurlijk niet het geval bij grote wedstrijden zoals clubkampioenschappen of NGF-wedstrijden.
Afgesproken is dat als de commissies deze optie toepassen, we het dan ook op deze wijze zullen doen.

(Noot: wellicht dat er wat verwarring is ontstaan doordat er in het WHS bij het verwerken van Stableford wedstrijden sprake is van “Netto dubbel Bogey” als maximum score score voor handicapdoeleinden en in de wedstrijden.
(Netto dubbel Bogey is het aantal slagen op de betreffende hole waarbij de speler in de Stableford-telling géén punt meer scoort!) 

Groet vanuit de H&R commissie!