Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

Drie kampioenen NGF competitie 2024

08/05/2024
Lees verder

Heren Senioren 1 kampioen 2024

08/05/2024
Lees verder

Heren Senioren 2 kampioen 2024

08/05/2024
Lees verder

SAVE THE DATE Family & Friends op zaterdag 6 juli !

07/05/2024
Lees verder

Saldo Rittenkaart in jouw Golfdashboard…

07/05/2024
Lees verder

mrt2020 Van de Bestuurstafel

12/03/2020

Het Bestuur van Golfclub Hitland heeft het voornemen via Nieuwsbrieven de leden op de hoogte te stellen van actuele onderwerpen die door het bestuur zijn of worden behandeld. In deze Nieuwsbrief kijken we terug op de ALV en vooruit naar de Beleidsvoornemens 2020.

Terugblik ALV: De agenda van de ALV bevatte de jaarlijks terugkerende onderwerpen en verslagen van Commissies en Penningmeester. Inmiddels zijn de notulen (inclusief de verslagen) verzonden en op de Website beschikbaar gesteld. Zie de ledenpagina onder Commissies/Bestuur of https://www.golfclubhitland.nl/commissies/bestuur/publicaties-alv-2020/.
Helaas waren er problemen met distributie van stukken vooraf, waarvoor onze excuses: voor de volgende ALV zullen we de documenten online op de website beschikbaar stellen.

Beleidsvoornemens 2020: Het bestuur neemt actief deel in het Transitieteam en in de Werkgroep Communicatie en Publicatie. De agenda van het Transitieplan  bevat de belangrijkste onderwerpen die voor onze Golfclub het beleid voor 2020 vormen. Speerpunten voor het Bestuur zijn: Ledenbehoud en -werving, een aantrekkelijke Wedstrijdkalender voor leden en het verbeteren van de Communicatie naar en met leden en partners van het golfpark.

Wij zetten ons in voor het aantrekken en begeleiden van nieuwe leden (kennismakingsrondjes, ambassadeurschap vanuit de club (ontvangst/begeleiding, proeflidmaatschap, iGolf) en het op niveau houden van het aantal wedstrijden voor de golfclub (bijvoorbeeld via het bijkopen van wedstrijduren).
We willen ook de Jeugd meer betrekken bij de wedstrijden en met de Jeugd Commissie voor hen de samenwerking met andere golfclubs stimuleren, zodat we ook anderen jongeren met onze golfbaan laten kennismaken. Het aantrekken van meer "middengroep (werkende) leden" en bijvoorbeeld studenten behoeft nog verdere aandacht en uitwerking.  

Er is al veel gedaan om de kalender aantrekkelijker te maken en nieuwe vormen te zoeken: meer 9 holes wedstrijden, ‘open’ wedstrijden en Specials die we samen met de golfbaan organiseren.  We faciliteren de commissies om dat op gang te brengen en zij vertellen u er meer over.  Met Open wedstrijden en Proeflidmaatschappen hopen we o.a. MGH-leden en rondekaarthouders van de baan kennis te laten maken met de golfclub: hierin kan iedereen een rol spelen!

We zullen meer aandacht geven aan de gezamenlijke belangen van (en met) onze partners van het Golfpark, door de contacten te intensiveren en de overleggen te structureren: met Bestuur en Commissies. 

Voorop staan echter onze leden.  We willen zichtbaar, toegankelijk en open zijn en zien de Nieuwsbrieven als middel om te zeggen wat we doen en te laten horen dat we doen wat we zeggen.  

Naast de “Veranderplannen” zullen we dit jaar aandacht geven aan de vernieuwing van de Gebruiksovereenkomst met het Recreatieschap en aan de continuïteit van onze golfclub (“losse” rollen bemensen i.p.v. bestuursrollen). Daarover later meer. De volgende Nieuwsbrief zullen we ook aandacht geven aan ontwikkelingen op het gebied van communicatie/overleg met de Golfbaan en informatie over/uit het Koepeloverleg.

Wij hopen dat we de golfactiviteiten van de Golfclub weer snel op mogen starten en wensen alle leden een droge seizoenstart en veel plezier op ons Golfpark Hitland! 

Groet, Wim van Winden, namens het Bestuur.