Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

Pepernotenwedstrijd 2023: verslag

29/11/2023
Lees verder

Wedstrijdkalender 2024 1e kwartaal bekend!

26/11/2023
Lees verder

NajaarsEclectic Tussenstand voor Finale

26/11/2023
Lees verder

Handicap registratie en het invoeren en verwerken van Q-kaarten verandert!

17/11/2023
Lees verder

Chapman Greensome 3-stokken wedstrijd op 10 december.

16/11/2023
Lees verder

De invoering van de digitale NGF-pas.

11/12/2019

In 2019 is de invoering en het gebruik van de digitale NGF-pas uitvoerig getest. In 2020 krijgen alle golfers een digitale pas. Maar of de leden in 2020 daarnaast ook het fysieke ‘plastic’ pasje gaan ontvangen,  is aan de golfclubs en natuurlijk de leden zelf.

Inleiding

Begin 2019 is naast de fysieke NGF-pas ook een digitale pas geïntroduceerd. Dit heeft tot een aantal veranderingen geleid. Golfers gebruiken steeds vaker alleen hun digitale NGF-pas en halen hun fysieke pasje niet meer op bij de golfclub. Daarnaast zetten steeds meer golfclubs in op de technische mogelijkheden die de digitale pas biedt. Zo kunnen de unieke barcode en de QR-code op de digitale pas bijvoorbeeld gebruikt worden voor het identificeren van gastspelers en voor kassasystemen. Een digitale pas heeft naast deze praktische voordelen ook een duurzaam voordeel: een digitale pas is minder belastend voor het milieu dan een plastic pas.  De NGF zet de digitalisering in 2020 voort zodat er steeds minder plastic pasjes gefabriceerd worden. Veel vragen over deze overgang van fysiek naar digitaal worden hieronder beantwoord.

Een noodzakelijke voorwaarde

Om gebruik te kunnen maken van de digitale NGF-pas moet de app GOLF.nl geïnstalleerd zijn op uw mobiele telefoon.

Wat is er al gebeurd?

Sinds 2019 kunnen golfers hun digitale NGF-pas vinden in de app GOLF.NL en in steeds meer gevallen ook in de online omgeving van het clubsoftwaresysteem. Als test hebben de contribuanten van Stichting Golfsport (ruim 70.000 golfers) in 2019 alleen een digitale pas gekregen. Wie nog een plastic pas wilde hebben, kon deze aanvragen. Nog geen 10 procent van de contribuanten heeft een fysieke pas aangevraagd.

Wat gebeurt er komend jaar?

De digitalisering en verduurzaming van de NGF-pas gaat in 2020 verder. Dit betekent dat golfclubs er nu voor kunnen kiezen om al hun leden of individuele leden geen fysieke NGF-pas meer te verstrekken. 

Kan een golfclub nog een fysieke NGF-pas aanvragen voor alle leden of een deel van de leden?

De standaard keuze in het clubsoftwaresysteem is nu nog dat alle leden een fysieke pas krijgen, maar een golfclub kan dus al haar leden of individuele golfers die daar om vragen op “digitaal” zetten.

Het gebruik van de digitale pas op Golfbaan Hitland

Naast de magneetstrip-lezer die gebruikt wordt bij de receptie zal er m.i.v. januari 2020 ook een QR-code scanner in gebruik genomen worden, waarmee het gebruik van de digitale pas mogelijk is op Hitland.

Wat gebeurt er als u uw telefoon met de digitale NGF-pas niet bij u heeft?

Zoals een golfer soms zijn of haar fysieke pas niet bij zich heeft, zo kan een golfer ook zijn of haar digitale pas (telefoon) niet bij zich hebben. Net als nu kan een golfclub of baan via “de login-pagina’s van caddie” de handicap van spelers opzoeken.

Wat gebeurt er als een golfer geen internetverbinding heeft op zijn telefoon?

Ook zonder internet is de digitale NGF-pas zichtbaar in de app GOLF.NL.

Hoe lang blijft de fysieke NGF-pas nog bestaan? 

Anders dan in 2020 zal het vanaf 2021 de standaard zijn dat iedere golfer alleen nog een digitale NGF-pas ontvangt. Om in 2021 een fysieke pas te krijgen moet een golfer dit t.z.t. laten weten aan de golfclub. De golfclub kan de verstrekking van een fysieke pas dan regelen via de clubsoftware.

Wanneer ziet een golfer zijn nieuwe digitale NGF-pas van 2020?

Vanaf 1 januari krijgen alle golfers die niet zijn uitgeschreven bij hun golfclub automatisch hun digitale NGF-pas van 2020 te zien in de app GOLF.NL.

Uw digitale NGF-pas op onze website

In de loop van de maand januari kunt u op uw persoonlijke pagina van onze website onder het kopje ’handicap’ (waar u gelopen kaarten kunt invoeren en al uw geregistreerde kaarten te zien zijn), uw digitale NGF-pas met alle daarbij horende gegevens zien.

Wat verwachten wij nu van u?

Als u zoals gewoonlijk het fysieke ‘plastic’ NGF-pasje van 2020 wenst te ontvangen dan hoeft u niets te doen. Zodra we het pasje ontvangen laten we dat weten en kan het afgehaald worden. Als u geen behoefte meer heeft aan het plastic pasje, maar gebruik gaat maken van de digitale versie, dan verzoeken wij u om ons dat vóór 1 januari 2020 te laten weten via een e-mailtje aan John Siteur (g.siteur5@upcmail.nl) en het secretariaat(secretariaat@golfclubhitland.nl)

Als wij niets van u horen bestellen we dus het gebruikelijke plastic NGF-pasje.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om gewoon uw fysieke pasje te ontvangen en daarnaast tevens gebruik te gaan maken van de digitale NGF-pas.

 

In 2021 wordt de situatie anders, dan zullen de fysieke pasjes alleen nog bij wijze van uitzondering worden verstrekt.