Nieuws

Dames Pepernotenwedstrijd 2022: verslag

30/11/2022
Lees verder

Winter Eclectic 4 2022: Uitslagen en standen

29/11/2022
Lees verder

Winteromstandigheden in de baan..

29/11/2022
Lees verder

Je rondekaart aanpassen voor 2023? Opgeven t/m 12 december!

28/11/2022
Lees verder

Wedstrijdkalender 2023: het 1e kwartaal...

16/11/2022
Lees verder

Bestuursmededelingen 2019

17/06/2019

Van de bestuurstafel.

Het is alweer enige tijd geleden dat u een bericht heeft ontvangen van het Bestuur.

De zomer is inmiddels volop present en alle golf minnende leden zijn weer druk bezig om aan hun handicap te werken. En dat kan in de baan, maar we hebben in de tussentijd ook weer een drietal golfpro’s die  graag samen met u uw golfspel verbeteren. De combinatie baan en drivingrange is mogelijk aangezien de baan er perfect bijligt. Hier en daar horen we na een ronde weer eens wat gemopper over de greens, maar we mogen ons gelukkig prijzen dat we gezond en vaak in goed gezelschap een rondje mogen golfen.

De agenda van de Bestuursvergaderingen bevat over het algemeen een aantal vaste punten. Ik noem er een paar: ingekomen stukken, verslag van een vorige vergadering, financiën en de afgelopen vergaderingen hebben we een aantal malen de zg. gebruikersovereenkomst de revue laten passeren.

Deze overeenkomst dient namelijk aan het einde van dit jaar verlengd te worden. Zoals u wellicht weet is dit een document dat een aantal zaken regelt tussen de club en de baan/recreatieschap en dat elke 5 jaar door het Bestuur langs de meetlat wordt gelegd om vast te stellen of de inhoud van het document voor de komende 5 jaar nog werkbaar is.

Verder heeft het Bestuur zorgen over het rap teruglopende aantal clubleden en zoals u wellicht weet is daarom in de laatste ledenvergadering een oproep gedaan om hierover na te denken. Gedurende die vergadering is een kandidaat voor dit probleem opgestaan in de persoon van Jannie Zeeman. Spontaan zijn er leden opgestaan die er samen met haar ook hun energie in willen steken. Mooi dat ze dit met elkaar willen oppakken en we hopen dan ook dat zij erin slagen een oplossing te bedenken die de negatieve trend kan ombuigen. De andere leden van deze werkgroep scenario overleg zijn Thomas Arts, Piet van Bokkum en Ton Heemskerk. U gaat hier zeker nog meer over horen.

Tenslotte nog even een terugblik op de competitie. Het bestuur moest helaas vaststellen dat dit jaar niet echt goed is gescoord. Heren 1 (zondag 36 holes) is gedegradeerd. Heren 2 (zondag 27 holes) is ook gedegradeerd. Dames 1 (ja weer een Dames 1!) heeft een interessante en een leuke competitie gespeeld. Senioren 1 die vorig jaar is gepromoveerd, is weer gedegradeerd, niet omdat ze laatste zijn geworden maar uit deze poule gingen de nummers 4 en 5 naar de 4e klasse. Senioren 2 is gepromoveerd en nog proficiat hiervoor, van de 5e klas naar de 4e klas.

Tot zover een inkijkje in de zaken van het Bestuur.