Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

Bestuursnieuws Vernieuwing IT-systemen

27/09/2023
Lees verder

Dames sluiting zomerseizoen 2023

27/09/2023
Lees verder

Monthly medal finale 2023: verslag

27/09/2023
Lees verder

Finale zomeravond 2023: terugblik

25/09/2023
Lees verder

Zomerkampioenschap Senioren 21 sept.2023, verslag

23/09/2023
Lees verder

Het nieuwe handicapsysteem dat wereldwijd ingevoerd wordt...

12/09/2019

Op dit moment wordt er in de hele golfwereld campagne gevoerd om het nieuwe wereldhandicapsysteem (WHS) onder de aandacht te brengen. De komende maanden wordt bekend hoe het handicapsysteem werkt. Sommige landen voeren het WHS al in op 1 januari 2020. Andere landen, waaronder Nederland, kiezen voor invoering op 1 januari 2021. 

Waarom een wereldhandicapsysteem?

Het WHS is een initiatief van de regelinstanties R&A en USGA in samenwerking met de zes organisaties die de huidige handicapsystemen beheren. Het doel van
het wereldhandicapsysteem is hetzelfde als dat van de nieuwe golfregels die op 1 januari 2019 zijn ingevoerd: de golfsport aantrekkelijker en toegankelijker maken.

Een systeem dat golfers aanmoedigt om een handicap te behalen en te behouden is het eerste doel van het WHS. Een tweede doel is dat golfers over de hele wereld op een eerlijke manier wedstrijden met elkaar kunnen spelen. Niet alleen wordt de basis van het handicapsysteem overal ter wereld hetzelfde, ook wordt de moeilijkheidsgraad van alle golfbanen over de hele wereld met dezelfde methodiek bepaald (volgens het USGA Course Rating System). Daardoor zullen de verschillen tussen handicaps van spelers uit verschillende landen kleiner worden en zijn de scores van spelers van verschillende speelsterkte en nationaliteit op alle banen ter wereld beter met elkaar te vergelijken.

Wat gaat er veranderen?

Het WHS wordt in de basis hetzelfde als het Amerikaanse systeem en wordt aangepast om de voordelen van het EGA-handicapsysteem (waar Nederland nu mee werkt) te benutten.
Spelers kunnen net als nu scores invoeren via de app GOLF.NL of via de website of handicapterminal van de club. Vervolgens wordt hun nieuwe handicap door het systeem berekend. Maar de handicap van spelers zal op een andere manier berekend worden dan nu. In het wereldhandicapsysteem zal de handicap van iedere speler gebaseerd zijn op de beste acht scores van de laatste 20 qualifying scores.

Aan de details van het systeem wordt nog gewerkt. Met name hoe om te gaan met spelers die op het moment van invoeren veel minder dan 20 scores geregistreerd hebben verdient aandacht. Om bij het invoeren van het nieuwe systeem een zo nauwkeurig mogelijke nieuwe handicap te bepalen, hebben golfers idealiter 20 of meer scores in hun  handicapgeschiedenis. Hierbij tellen ook oude scores mee uit “het EGA-tijdperk” die al een aantal jaren geleden zijn geregistreerd.

Huidige stand van zaken
Momenteel onderzoekt de NGF Regel- en Handicapcommissie nog de effecten van het nieuwe systeem op de Nederlandse handicaps, maar het is waarschijnlijk dat bij bepaalde groepen de handicaps omhoog gaan en bij andere spelers deze wat zal zakken. Wat niet verandert is dat de moeilijkheidsgraad van een golfbaan wordt vastgesteld met een course rating en dat daar handicapslagentabellen uit volgen. Wat ook niet verandert is de mogelijkheid om 9-holes qualifying ronden te spelen. Voorts zal een WHS-golfhandicap net als nu de potentiële speelsterkte van een speler weergeven. Het is dus nu en in de toekomst heel normaal dat een speler geregeld niet zijn handicap speelt.

Tot 2021 verandert er voor Nederland dus niets en blijft het zaak om golfers aan te moedigen zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren. Hoe meer spelers zich bekwamen in het spel en hoe meer spelers een reële handicap verkrijgen, hoe meer spelplezier men heeft en hoe kleiner de kans dat men stopt met golf. Het WHS kan clubs helpen bij het streven om meer golfers in het handicapsysteem te krijgen. Nu maken in Nederland nog maar zo'n 110.000 golfers actief gebruik van het handicapsysteem.

Campagne
In de internationale mediacampagne zullen de belangrijkste onderdelen van het nieuwe wereldhandicapsysteem in stappen aan het publiek uitgelegd worden. De komende maanden wordt aandacht besteed aan deze onderwerpen: 

* Wat is het aantal scores dat nodig is voor een handicap van maximaal 54,0?
* Hoe wordt de WHS-handicap berekend?
* Welke scores tellen mee voor de handicap?
* Hoe werkt course rating en slope rating?
* Hoe wordt een playing handicap bepaald?
* Wat is “maximum hole score” (een strokeplay-alternatief voor de spelvorm stableford)?
* Hoe werken aanpassingen bij abnormale spelcondities (denk aan het huidige CBA)?

Omdat er nog volop testen worden gedaan, zullen details en de precieze “handicapregels” pas later in 2019 of begin 2020 bekendgemaakt worden

BRON: NGF