Nieuws

Jeugdleden, save the date! 5 november..

01/10/2022
Lees verder

Dames afsluiting zomerseizoen 2022: verslag

28/09/2022
Lees verder

Monthly Medal finale 25 september 2022: verslag

27/09/2022
Lees verder

Digitaal magazine GOLF.NL

27/09/2022
Lees verder

Prinsendag 2022, traditie op de derde dinsdag

22/09/2022
Lees verder

Als de regels veranderen willen wij dat natuurlijk heel graag weten

17/01/2017

Ons heerlijke golfspel is aan veel regels gebonden en daar houden we van en daar houden we ons aan. 

Als er dan een vereenvoudiging op komt, dan willen we dat dus heel graag weten.

Normaal worden wijzigingen in de regels eens in de 4 jaar doorgevoerd, maar let op: nu dus tussendoor!

In 2016 zijn er met name op de professionele tours weer incidenten geweest omtrent bewogen ballen op greens. Deze incidenten hebben veel media-aandacht gekregen en als reactie daarop hebben de R&A en de USGA besloten om nu reeds een wijziging door te voeren die voorlopig als Plaatselijke Regel toegepast dient te worden.

Waar gaat het om:

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk wordt bewogen door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting.

Wat moet je doen:

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2,18-­3 en 20-1. Deze regels gaan over: 18-2, ‘Bal bewogen door de speler’, 18-3, ‘Bal bewogen door de tegenstander’, en 20-1, ‘Opnemen en markeren van de bal’,

Dus, let op: deze plaatselijke regel is alleen van toepassing op de green en als de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Als u het gemakkelijker onthoudt met een plaatje:

Achtergrondinformatie

Er wordt gewerkt aan een vereenvoudiging van de golfregels en men heeft besloten om met het invoeren van de oplossing die men al klaar had v.w.b. regel 18 en 20 niet te wachten tot de rest van de regels aangepast zijn.

Zoals gezegd: deze bepaling geldt alleen op de green en als de beweging per ongeluk is veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat de speler iets op de bal laat vallen of met zijn voet de balmerker beweegt. Iemand die zijn bal opraapt op de green zonder de bal te markeren, loopt nog steeds een stafslag op en moet de bal terugplaatsen.

Tijdens de NGF Competitie en tijdens de door de NGF georganiseerde wedstrijden zal deze plaatselijke regel van kracht zijn. Daarvoor zal deze plaatselijke regel deel uitmaken van het NGF-competitiereglement en opgenomen worden op de Hardcard waar de vaste plaatselijke regels op staan die bij de nationale wedstrijden van toepassing zijn.

De Plaatselijke regel die van kracht moet zijn luidt als volgt:

“Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)”

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Deze (tijdelijke) plaatselijke regel blijft van kracht tot de eerstvolgende formele herziening van de regels van kracht wordt en als tot die tijd deze niet op de scorekaart vermeld wordt zal er een bekendmaking hangen op het publicatiebord in het clubhuis.