Aanmeldformulier

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP GOLFCLUB HITLAND 2019

Ja Nee
Ja Nee
50x9 holes
100x9 holes
150x9 holes
Onbeperkt

Midweek
Alle dagen

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 november van het lopende jaar.

U verklaart bekend te zijn met de voorwaarden / verplichtingen, zoals opgenomen in de statuten en het huishoudelijk en wedstrijdreglement van Golfclub Hitland. Deze zijn terug te vinden op www.golfclubhitland.nl/overig/documenten

Bij aanmelding van het lidmaatschap betaalt u geen entreegeld en administratiekosten. De contributie voor 2019 bedraagt € 130,-.

Ja Nee

Graag plaats en datum invullen.

*)De mogelijkheden voor de gedifferentieerde rondenkaarten en actuele tarieven zijn terug te vinden op:
https://www.hitland.nl/tarieven/rondenkaarten