Nieuws

Ries maakt kennis met Jannie Zeeman

21/05/2019
Lees verder

Wijziging Strokeplay en Stableford kampioenschappen 2019

19/05/2019
Lees verder

Eerste club kampioenschap van 2019

15/05/2019
Lees verder

Laatste competitiedag dames

15/05/2019
Lees verder

Heren Senioren 2 gepromoveerd naar de 4e klasse

13/05/2019
Lees verder

Verslag Koepeloverleg dinsdag, 22 september 2015

30/11/-0001

Tijd: aanvang 20.00 uur

Aanwezig: Nellie Hermans (dames) Jaap Christiaanse (senioren), Maarten ter Laak (technische cie), Thomas Arts (heren), John Siteur (bestuurslid jeugd), Theo van der Bie, Boy Kodde, voorzitter, Danielle Remmerswaal (allen bestuur)

Notulist: Han Hordijk

Verhinderd: Gert Boverhoff, Rien van Tol, Ruud Kruse

 • 1.Opening
 • 2.Mededelingen en ingekomen stukken
 • 3.Vaststelling agenda
 • 4.Verslag/acties vorige vergadering
  • Dropzone holes 2 en 10, gras is gemaaid, geen aanduiding. We komen erop terug.
  • Een factsheet, hoe te handelen in geval van … is nog niet gemaakt.
  • In november spreken Boy en Theo met de leiding van Hit. De captains van de competitieteams waren tevreden over het gebodene en de samenwerking. De damescie is ook tevreden m.b.t. de prinsenwedstrijd.
 • 5.Website
  • Op 14 of 21 oktober komt een medewerker van Proware naar ons, de wedstrijdcie voorzitters, om uitleg te geven over de vraagtekens die er nog zijn. Nog bestaande struikelpunten worden kort gewisseld.
  • Onze club is actief op Facebook. Iedereen kan dit volgen en liken etc. Cies wordt gevraagd tekst en foto’s aan te leveren om Facebook actueel te houden.
 • 6.Samenvatting brief dagelijks bestuur recreatieschap. (bijlage 1)
  • Deze gaat mee in de nieuwsbrief. Positief over meer uren en midweekkaarten.
 • 7.Actie gratis lid – gratis spelen tot eind 2015
  • Zodra deze actie vanuit de baan bekend werd is contact gelegd met de media. Omdat het een actie betreft die voor buitenstaanders bedoeld is en niet voor de leden van de club is voor deze infostroom gekozen. De actie is kort en bondig geformuleerd en leverde geen vragen op.
 • 8.Wedstrijdkalender 2016
  • De voorbereidingen zijn getroffen en Joop Kluin komt voor het vervolg weer terug bij de cies. Voor 1 november ligt er een concept.
 • 9.Competitie 2016
  • De competitieteams voor 2016 zullen worden samengesteld conform het protocol dat vorig jaar is geschreven door Joop Kluin en Maarten ter Laak. Leden krijgen allemaal een email als uitnodiging voor inschrijving. De kans is groot dat het aantal teams zal toenemen, gezien de belangstelling. De baan moet instemmen met het aantal en het openstellen van de baan voor bijv. 2 teams die tegelijk thuisspelen en met starten op hole 10. Op 16 oktober moeten de teams rond zijn.
 • 10.Verslag van overleg met de baan
 • 11.Rondje commissies
  • Dames: ruim de rommel op in de bestuurskamer en was je eigen vaat af.
  • Heren: vrijdag is de laatste herenwedstrijd van 2015.
  • Jeugd: weer 5 nieuwe adspirant leden. Binnenkort een ouderavond over het winterpakket.
  • H&R: Koninklijke NGF komt met nieuwe regelgeving. Deze wordt gepubliceerd.
  • Technische cie: de (K)NGF heeft najaarscompetitie gestart in november in poules van 4 en 4 leden per team. De TC heeft behoefte aan uitbreiding.
  • Senioren: graag tussenstanden publiceren op de site bij Monthly Medals etc.
 • 12.Wat verder ter tafel komt
  • Thomas pleit voor positieve aandacht voor de mensen die de kennismakingsrondjes opzetten en uitvoeren.
  • Jaap zou graag zien dat er met korting op andere banen gespeeld kan worden zoals veel andere banen dat hebben.
  • Clubthanking voor cie-ledenis op 25 oktober. Midweekkaarthouders mogen ook meedoen.
 • 13.Sluiting.