Nieuws

Ries maakt kennis met Sam

14/11/2019
Lees verder

‘Oliemannetjes’ van Golfclub Hitland bedankt!

10/11/2019
Lees verder

Zaterdag 7 december: Touwtjes wedstrijd!

04/11/2019
Lees verder

Order of Merit

30/10/2019
Lees verder

Ries maakt kennis met ....

28/10/2019
Lees verder

Verslag bestuursvergadering 10 november 2015

01/01/1970

  • Op de beleidsmiddag is afgesproken dat alle commissievoorzitters worden uitgenodigd om met het bestuur te spreken over het bestuursbeleid en de gang van zaken binnen de betreffende commissie. In december Weco, januari Dames / Senioren, februari Heren.
  • Het bestuur zal aan de leden van het koepeloverleg voorleggen dat de commissievoorzitters afwisselend het koepeloverleg voorzitten.
  • Analyse ledenbestand: op 8 december wordt gesproken over de analyse met Hans Wognum. Daaraan gekoppeld is ledenwerving en ledenbehoud.
  • Vaststelling nieuwjaarsreceptie: het bestuur probeert de receptie te verzetten van 3 naar 10 januari, aansluitend op de geplande eclectic wedstrijd van de weco. Er komt dus geen aparte nieuwjaarswedstrijd. Een en ander wordt kortgesloten met HIT en de Weco.
  • Vertraging in de baan n.a.v. seniorenwedstrijd en eclectic van de weco: John schrijft een voorstel. Senioren doen een try-out met gele, rode en oranje tees n.a.v. hcp.
  • Boy en Han spreken zondag 15 november met de voorzitter van de technische commissie en mannen van Heren1 over teamindeling. Een gesprek met Heren 2 en 3 volgt. De competitie notitie wordt nader bekeken en bijgesteld waar nodig.
  • De wedstrijdkalender 2016 wordt besproken door Joop Kluin en John en Han.
  • De volgende vergadering: 8 december 19.00 uur.

Han Hordijk, secretaris