Nieuws

Het nieuwe handicapsysteem dat wereldwijd ingevoerd wordt...

12/09/2019
Lees verder

Ries maakt kennis met....

11/09/2019
Lees verder

Goede doelen wedstrijd 22 september 2019

10/09/2019
Lees verder

Tussenstand Order of Merit

02/09/2019
Lees verder

Handicartwedstrijd

02/09/2019
Lees verder

Resultaat van overleg met het Recreatieschap, samenvatting in briefvorm

01/01/1970

Aan de leden van Golfclub Hitland

Nieuwerkerk aan den IJssel, september 2015

Betreft: resultaat van overleg met het Recreatieschap

Geachte leden,

Het is u wellicht bekend dat het bestuur van uw Golfclub Hitland met enige regelmaat overlegmomenten heeft met het management van de golfbaan, met de partijen binnen Mijn Golfpark Hitland en met het dagelijks bestuur van het Recreatieschap. Gesprekken en standpuntuitwisseling per brief met het dagelijks bestuur hebben geleid tot een aantal bijstellingen binnen de afspraken tussen de baan en de golfclub, zoals die zijn vastgelegd in de gebruiksovereenkomst.

De hoofdzaken zet ik voor u op een rijtje:

 • 1.Uitbreiding aantal wedstrijduren
  • Op basis van het ledenaantal hebben we recht op 244 uur. We kregen 268 uur.
  • Toezegging van het dagelijks bestuur: 30 uur extra op jaarbasis.
 • 2.Verzoek om onbeperkte afname voor midweek jaarkaarten
  • Voor 2015 hebben we recht op 44 midweekkaarten. Een onbeperkt aantal midweekkaarten is niet mogelijk.
  • Toezegging voor 2016: 100 midweekkaarten, ongeacht het ledenaantal.
 • 3.Jeugdjaarkaart incl. de Par-3 baan en een jaarkaart voor de Par-3 baan voor beginnende jeugd
  • In het belang van de toekomst van de golfsport die start bij de jeugd, biedt het dagelijks bestuur aan elk jeugdlid en beginnend jeugdlid van de club een gratis 10 rondenkaart aan voor de Par-3 baan. Dit geldt ook voor 2016.

Het bestuur is verheugd over de toezeggingen die gedaan zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Boy Kodde, voorzitter