Nieuws

Dames speelden de jaarlijkse wildwedstrijd, of toch niet?

30/10/2018
Lees verder

Kennismaken met Sandra van Dongen

26/10/2018
Lees verder

Clubthanking bij GC Hitland, 21 oktober 2018

24/10/2018
Lees verder

Clubcontributie terug naar niveau 2017

15/10/2018
Lees verder

Daar zijn ze dan: de eindstanden van de Monthly Medalserie 2018

07/10/2018
Lees verder

Aan de slag met vertrouwenspersonen, in de vorm van een brief

01/01/1970

form image

Aan de leden van Golfclub Hitland

September 2015

Betreft: Vertrouwenspersoon

Beste leden,

Iedere golfvereniging heeft zijn eigen cultuur en omgangsvormen, maar in geen enkele organisatie mogen ongewenste omgangsvormen worden geaccepteerd.
Hiermee wordt bedoeld: ruzie, agressie, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.
Door ongewenste omgangsvormen niet aan te pakken, kan het gebeuren dat leden en jeugdleden zich niet meer zo thuis voelen binnen de vereniging met alle nare gevolgen van dien.

Al onze leden, van elke leeftijd, geslacht, etc. moeten zich plezierig en veilig kunnen voelen binnen onze vereniging. Maar de stap naar het bestuur vindt men soms te zwaar, te moeilijk of te groot.

Het bestuur van Golfclub Hitland heeft daarom besloten op zoek te gaan naar een of twee deskundige vertrouwenspersonen. NOC*NSF en de NGF propageren dit initiatief.

Het bestuur heeft twee personen bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

Het betreft Chris Buitelaar en Ad Holster. Chris is de eerste contactpersoon en hij is te bereiken op tel.nr. 0614995593 of vertrouwenspersoonhitland@gmail.com.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u en onze vereniging betekenen?

 • Hij/zij is gemakkelijk te bereiken.
 • Hij/zij kan advies geven over mogelijkheden om het probleem zelf aan te pakken, zodat de situatie zich niet meer voordoet.
 • Hij/zij kan ondersteuning bieden bij het realiseren van de gewenste oplossing.
 • Hij/zij kan in overleg met de betrokkenen de zaak voorleggen aan het bestuur, dat uiteindelijk een beslissing neemt. Is de zaak van ernstige aard, dan zal de hij / zij altijd het bestuur informeren, waarbij de vertrouwelijkheid voorop staat.

Wat mag u van een vertrouwenspersoon verwachten?

 • Bereikbaarheid per e-mail als eerste stap;
 • In de eerste plaats een luisterend oor.
 • Op korte termijn vindt een eerste gesprek met de betrokkene(n) plaats.
 • Indien nodig zal kort daarna een vervolggesprek plaatsvinden.
 • Indien nodig kan mediation onderdeel zijn van het vervolg.
 • De vertrouwenspersoon rapporteert vertrouwelijk aan het bestuur en indien gewenst anoniem.
 • De vertrouwenspersoon bemiddelt niet in zaken betreffende het golfspel en de toepassing van de regels. Hiervoor kunt u terecht bij de H&R commissie.
 • De vertrouwenspersoon voort nooit de eventuele gesprekken op het terrein van de golfbaan.

Het bestuur hoopt hiermee in een behoefte te voorzien en gaat ervan uit dat de vertrouwenspersonen niet vaak hoeven te worden geraadpleegd.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Boy Kodde, voorzitter