Corona Protocol

Toename van het aantal besmettingen van Covid-19 vereist een verscherpte aandacht voor de hygiëne regels.

Golfclub Hitland heeft voor het spelen van wedstrijden in 2020/2021 een Coronaprotocol opgesteld.
Dit protocol geeft de specifieke maatregelen voor de golfclub, als aanvulling op de overkoepelende maatregelen van de partners op Golfpark Hitland (m.n. golfbaan en restaurant).
Het protocol beschrijft de door commissies te nemen maatregelen. Deze maatregelen dienen ook door de spelers te worden gerespecteerd: wij vragen dus ook de deelnemers aan wedstrijden het protocol te lezen!

We achten het van groot belang dat we de afspraken volgens het protocol in acht nemen, teneinde op een verantwoorde manier samen te golfen.

De wedstrijdleiders vervullen een coördinerende rol om de afspraken in goede banen te leiden.
Zij zullen dus ook spelers stimuleren en aanspreken om het protocol te volgen.
Indien nodig zal het bestuur van de golfclub actie nemen als het protocol niet voldoende wordt nageleefd.

Het Coronaprotocol is te vinden via de link: https://www.golfclubhitland.nl/files/corona-protocol.pdf


Voorzitter Golfclub Hitland, Wim van Winden, september 2020