Nieuws

Foto 's van de Handicart wedstrijd van 28 juli.

03/08/2018
Lees verder

Senioren Ouder-Kind wedstrijd donderdag 16 augustus 2018

03/08/2018
Lees verder

Mooie opbrengst Handicart wedstrijd Golfclub Hitland

29/07/2018
Lees verder

Matchplay Kampioenschappen 2018

23/07/2018
Lees verder

Tussenstanden Order of Merit per juli 2018 na kleine correctie

17/07/2018
Lees verder

Verslag bestuursvergadering 10 november 2015

01/01/1970

  • Op de beleidsmiddag is afgesproken dat alle commissievoorzitters worden uitgenodigd om met het bestuur te spreken over het bestuursbeleid en de gang van zaken binnen de betreffende commissie. In december Weco, januari Dames / Senioren, februari Heren.
  • Het bestuur zal aan de leden van het koepeloverleg voorleggen dat de commissievoorzitters afwisselend het koepeloverleg voorzitten.
  • Analyse ledenbestand: op 8 december wordt gesproken over de analyse met Hans Wognum. Daaraan gekoppeld is ledenwerving en ledenbehoud.
  • Vaststelling nieuwjaarsreceptie: het bestuur probeert de receptie te verzetten van 3 naar 10 januari, aansluitend op de geplande eclectic wedstrijd van de weco. Er komt dus geen aparte nieuwjaarswedstrijd. Een en ander wordt kortgesloten met HIT en de Weco.
  • Vertraging in de baan n.a.v. seniorenwedstrijd en eclectic van de weco: John schrijft een voorstel. Senioren doen een try-out met gele, rode en oranje tees n.a.v. hcp.
  • Boy en Han spreken zondag 15 november met de voorzitter van de technische commissie en mannen van Heren1 over teamindeling. Een gesprek met Heren 2 en 3 volgt. De competitie notitie wordt nader bekeken en bijgesteld waar nodig.
  • De wedstrijdkalender 2016 wordt besproken door Joop Kluin en John en Han.
  • De volgende vergadering: 8 december 19.00 uur.

Han Hordijk, secretaris