Clubpagina

Jeugdplan

Golf voor de jeugd

Voor jeugd tot 21 jaar heeft Golfclub Hitland een aantrekkelijk Jeugdplan. Dit plan biedt de mogelijkheid om jeugdlid of aspirant-jeugdlid te worden waarmee jongeren in de gelegenheid gesteld worden om op een effectieve en vooral leuke manier kennis te maken met golf en vervolgens deze sport te beoefenen.

Het jeugdlidmaatschap is mogelijk vanaf ongeveer 11 jaar en biedt  veel voordelen. Zo kan er jaarlijks deelgenomen worden aan ongeveer 25 groepslessen die verzorgd worden door pro’s van Golfschool Hitland en de jeugdcoaches van de Golfclub. De golfclub zorgt ook voor de theorielessen en de begeleiding naar een Clubhandicap dat het Golfvaardigheidsbewijs (GVB) vervangen heeft. Daarna wordt er gewerkt aan het verkrijgen van een officiële EGA-handicap. Deelname aan jeugdwedstrijden of de NGF-competitie en onbeperkte toegang tot de 18 holesbaan maakt ook deel uit van het programma.

Voor de iets jongere beginnende golfspeler, vanaf ongeveer 7 jaar, bestaat de mogelijkheid om Aspirant-jeugdlid te worden. Dit lidmaatschap voorziet in de eerste stappen in de richting van het Clubhandicap. De begeleiding door de jeugdcommissie bestaat o.a uit theorielessen. Voor de aspirant-jeugdleden worden ook ongeveer 25 groepslessen verzorg door de pro’s van de Golfschool en de Jeugdcoaches. Zodra de kinderen er aan toe zijn trainen en spelen ze op de Par-3 baan. Ook organiseren we gezellige en uitdagende jeugdwedstrijden op de par 3-baan. 

Zodra aspirant-leden daar aan toe zijn kunnen ze, ongeacht hun leeftijd, doorstromen en jeugdlid worden van de golfclub en zich zodoende verder bekwamen in de golfsport. Als u meer zou willen weten over het jeugdbeleid of het jeugdplan van Golfclub Hitland kunt u contact opnemen met de jeugdcommissie door een mail te sturen naar jeugd@golfclubhitland.nl.

Terug naar het commissies overzicht