Algemeen

Golfclub Hitland is te gast op Golfbaan Hitland. Alle informatie specifiek over de baan, zoals baanstatus en baanoverzicht, kunt u vinden op de website van de Golfbaan, www.hitland.nl.

De club heeft een sterke band met de baan en denkt mee in het onderhoud en aspecten die het speelplezier kunnen verhogen. Communicatie daaromtrent verloopt via de baancommissie.

Leden van golfclub Hitland die suggesties dan wel op- en/of aanmerkingen hebben met betrekking tot de baan kunnen dit aangeven bij de baancommissaris. De baancommissaris bespreekt periodiek met de leiding van het Recreatieschap Hitland, de baaneigenaar de actielijst.

Terug naar het commissies overzicht